Netmedier er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre medier, hvor du kan søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Du kan anvende dem alle steder, når du har internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i kommunen og er indmeldt som låner på biblioteket