Reglement

Velkommen på Morsø Folkebibliotek. Vi glæder os til at se dig. Vi håber, du vil bruge bibliotekets tilbud og få mange gode oplevelser.

Reglement

Du er altid velkommen til at komme og bruge biblioteket til f.eks. at mødes, læse avis, bruge internettet eller skrive opgave.

Hvordan melder du dig ind?
Som personligt bibliotekskort bruger du dit gule sundhedskort. Dit cpr-nummer bliver dit lånernummer, hvortil du vælger en pinkode. Når du melder dig ind, skal du vise sundhedskort eller anden gyldig legitimation. Ønsker du ikke at bruge sundhedskortet som lånerkort, kan du få et andet lånerkort/bibliotekskort. Flytter du, får du nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse, så husk at give os besked.

Lånerkort til børn under 18 år? Læs mere om lånerkort for børn og unge under 18 år.

Der kan laves særlige lånerkort til institutioner, skoler m.v. Det kræver at lederen på institutionen underskriver indmeldelsessedlen, som du kan finde her. Der kan laves flere lånerkort pr. sted.

Hvis du ikke har brugt dit sundhedskort som lånerkort i 3 år og du ikke skylder noget, bliver du automatisk slettet i bibliotekets register over lånere.  Tag dit bibliotekskort med, når du vil låne materialer. Mister du dit kort, så giv os straks besked på tlf. 9970 6000 eller mail til bibliotek@morsoe.dk, så kortet ikke kan misbruges af andre.

Hvor længe kan du beholde det, du har lånt?


Du kan normalt beholde det, du har lånt i 30 dage, men nogle af materialerne skal du aflevere allerede efter 7 eller 14 dage. Du kan se på udlånskvitteringen og i din lånerstatus på internettet, hvornår du skal aflevere dine materialer. Vi kan i enkelte tilfælde fastsætte begrænsninger på antallet af materialer, du kan låne for at alle kan få glæde af vores materialer.

Hvordan forlænger du lånetiden?


Hvis materialet ikke er bestilt af en anden, kan du forlænge lånetiden. Det kan du gøre på www.bibliotekmorsoe.dk, i Biblioteks appen, på biblioteket eller pr. telefon. Materialer med 30 dages lånetid kan du forlænge med 30 dage ad gangen og op til 5 måneders lånetid. 

Hvordan bestiller du?


Du kan bestille materialer via bibliotekets hjemmeside, på biblioteket eller pr. telefon. Du får besked, når du kan hente materialerne. Du kan få besked med e-mail, sms. Har vi ikke selv de materialer, du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem hjem til dig fra et andet bibliotek.

Hvis du afleverer for sent?


For at mange kan få glæde at bibliotekets tilbud, skal du aflevere materialerne til tiden. Vi tilbyder at sende dig en påmindelse som sms eller e-mail 2 dage før lånetiden udløber. Det er gratis, og du kan enten tilmelde dig på vores hjemmeside under ”Mine data” eller på biblioteket. HUSK: Det er dit ansvar at materialerne er afleveret korrekt i selvbetjeningsmaskinen - udskriv altid en kvittering.

Afleverer du for sent, skal du betale et gebyr.

Du har overskredet med ..

Børn u. 14 år

Voksne

1-7 dage

5 kr.

15 kr.

8-14 dage

15 kr.

30 kr.

15-30 dage

30 kr.

65 kr.

Efter 31 dage (regning med erstatningsbeløb)

65 kr.

230 kr.

Ovenstående beregnes pr. afleveringdato

  • Materialer, der er lånt samme dag med samme afleveringsfrist, afleveret samlet for sent, får ét gebyr.
  • Materialer, der er lånt samme dag med samme afleveringsfrist, afleveret for sent ad flere gange får flere gebyrer.

Har du oplyst os din e-mailadresse eller dit mobilnummer sender vi dig en hjemkaldelse efter 14 dage på mail og/eller en sms. 

Bataling af gebyrer og erstatninger sker via "Mitbatalingsoverblik" se link.

 

 

Hvis du skal erstatte noget du har lånt?


Du skal erstatte ødelagt, bortkommet eller ikke-afleveret materiale til den pris, som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring. Bemærk at prisen på bl.a. cd-rom og dvd ligger væsentligt over butiksprisen på grund af ophavsretsforhold. Biblioteket påtager sig ikke noget ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.

Kan du miste retten til at låne?


Hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand eller hvis du skylder 200 kr. eller mere, kan du miste retten til at låne vores materialer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel.

Biblioteket er for alle


Vi vil gerne give vores brugere en god oplevelse. Vi foretrækker en venlig tone og accepterer ikke, at god ro og orden brydes. Sker det, kan biblioteket bortvise en besøgende i en periode.

Takster

Fotokopiering/pc-printning pr. side

A4 format

A3 format

Sort/hvid

2 kr.

4 kr.

Farve

5 kr.

10 kr.

Lokaleleje til kommercielle formål - takster

Mødelokale 1-3

100 kr. pr. møde

Støberisalen

200 kr. pr. time

 
Mødelokaler udlånes gratis til foreninger, interessegrupper m.v.
 
Morsø Folkebibliotek
Holgersgade 7
7900 Nykøbing Mors
tlf. 9970 6000
 
E-mail:
Alle henvendelser til biblioteket:
 
 
 
Åbningstider med delvis selvbetjening:
Hver dag 7-22
Der er lukket den 31.12.
 
Få hjælp hos personalet:
Mandag: 10-17
Tirsdag:13-17
Onsdag:10-17
Torsdag:13-17
Fredag-lørdag: 10-13
(gælder ikke helligdage)
 

Lovstoffet:
Hvis du skylder et gebyr på 200 kr. eller mere kan mellemværendet overgå til offentlig inddrivelse, hvilket kan medføre, at der foretages lønindeholdelse. Reglerne om lønindeholdelse findes i Lov om biblioteksvirksomhed §§ 33 og 34 samt i Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed §§ 15-20. Der kan også foretages udpantning. Det fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed § 32.