Reglement

Du er altid velkommen til at komme og bruge biblioteket til f.eks. at mødes, læse avis, bruge internettet eller skrive opgave.

 

Hvordan melder du dig ind?

Icon Description

Som personligt bibliotekskort bruger du dit gule sundhedskort. Dit cpr-nummer bliver dit lånernummer, hvortil du vælger en pinkode. Når du melder dig ind, skal du vise sundhedskort eller anden gyldig legitimation. Ønsker du ikke at bruge sundhedskortet som lånerkort, kan du få et andet lånerkort/bibliotekskort. Får du nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse, så husk at give os besked.

Du kan oprette dig som låner via følgende link.

Lånerkort til børn under 18 år? Læs mere om lånerkort for børn og unge under 18 år.

Der kan laves særlige lånerkort til institutioner, skoler m.v. Det kræver at lederen på institutionen underskriver indmeldelsessedlen, som du kan finde her. Der kan laves flere lånerkort pr. sted.

Hvis du ikke har brugt dit sundhedskort som lånerkort i 3 år og du ikke skylder noget, bliver du automatisk slettet i bibliotekets register over lånere.  Tag dit bibliotekskort med, når du vil låne materialer. Mister du dit kort, så giv os straks besked på tlf. 9970 6000 eller mail til bibliotek@morsoe.dk, så kortet ikke kan misbruges af andre.

Hvor længe kan du beholde, det du har lånt?

Icon Description

Du kan normalt beholde det, du har lånt i 30 dage, men nogle af materialerne skal du aflevere allerede efter 7 eller 14 dage. Du kan se på udlånskvitteringen og i din lånerstatus på internettet, hvornår du skal aflevere dine materialer. Vi kan i enkelte tilfælde fastsætte begrænsninger på antallet af materialer, du kan låne for at alle kan få glæde af vores materialer.

Hvordan forlænger jeg lånetiden?

Icon Description

Hvis materialet ikke er bestilt af en anden, kan du forlænge lånetiden. Det kan du gøre på www.bibliotekmorsoe.dk, i Biblioteks appen, på biblioteket eller pr. telefon. Materialer med 30 dages lånetid kan du forlænge med 30 dage ad gangen og op til 5 måneders lånetid. Bemærk du kan først forny 7 dage før afleveringsfristen. 

Hvordan bestiller jeg materialer?

Icon Description

Du kan bestille materialer via bibliotekets hjemmeside, på biblioteket eller pr. telefon. Du får besked, når du kan hente materialerne. Du kan få besked med e-mail eller bibliotekets app. Du får ikke længere besked via SMS. Har vi ikke selv de materialer, du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem hjem til dig fra et andet bibliotek.

Hvis du afleverer for sent?

Icon Description

For at mange kan få glæde at bibliotekets tilbud, skal du aflevere materialerne til tiden. Vi tilbyder at sende dig en påmindelse som e-mail 2 dage før lånetiden udløber. Det er gratis, og du kan enten tilmelde dig på vores hjemmeside eller på biblioteket. HUSK: Det er dit ansvar at materialerne er afleveret korrekt i selvbetjeningsmaskinen - udskriv altid en kvittering.

Takster for børn og unge under 18 år

Børn under 18 år betaler ikke længere gebyr for for sent afleveret, men hæfter stadigvæk for erstatning ved bortkomne eller ødelagte materialer. 

Mere end 30 dage udsendes der regning med erstatningsgebyr. 

 

Voksne fra 18 år

1-7 dage: 15 kr. 

8-14 dage: 30 kr. 

15-30 dage: 65 kr. 

Efter 31 dage : 230 kr. 

Mere end 30 dage udsendes der regning med erstatningsgebyr. 

Ovenstående beregnes pr. afleveringdato

  • Materialer, der er lånt samme dag med samme afleveringsfrist, afleveret samlet for sent, får ét gebyr.
  • Materialer, der er lånt samme dag med samme afleveringsfrist, afleveret for sent ad flere gange får flere gebyrer.

Har du oplyst os din e-mailadresse eller dit mobilnummer sender vi dig en hjemkaldelse efter 14 dage på mail og/eller en sms. 

Betaling af gebyrer og erstatninger sker via  Mit betalingsoverblik.

Hvis du skal erstatte noget?

Icon Description

Du skal erstatte ødelagt, bortkommet eller ikke-afleveret materiale til den pris, som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring. Bemærk at prisen på bl.a. cd-rom og dvd ligger væsentligt over butiksprisen på grund af ophavsretsforhold. Biblioteket påtager sig ikke noget ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.

Kan du miste retten til at låne?

Icon Description

Hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand eller hvis du skylder 200 kr. eller mere, kan du miste retten til at låne vores materialer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel.

Takster for mødelokaler og print og kopi

Icon Description

Vi vil gerne give vores brugere en god oplevelse. Vi foretrækker en venlig tone og accepterer ikke, at god ro og orden brydes. Sker det, kan biblioteket bortvise en besøgende i en periode.

Takster

Priser på kopi og print

  • Sort/hvid:          A4: 2 kr. og A3: 4 kr.
  • Farve:               A4: 5 kr. og A3: 10 kr

Du kan læse mere om print, kopi og scan her

 

Lokaleleje til kommercielle formål - takster

  • Mødelokale 1-3: 100 kr. pr. møde
  • Støberisalen: 200 kr. pr. time

Mødelokaler udlånes gratis til foreninger, interessegrupper m.v.

Du kan læse mere om booking af mødelokaler her

Hvordan kan jeg få fat i biblioteket?

Icon Description

Morsø Folkebibliotek

Holgersgade 7

7900 Nykøbing Mors

tlf. 9970 6000

E-mail:

Alle henvendelser til biblioteket:

bibliotek@morsoe.dk

Åbningstider med delvis selvbetjening:

Hver dag 7-22

Der er lukket den 31.12.

Få hjælp hos personalet:

Mandag: 10-17

Tirsdag:13-17

Onsdag:10-17

Torsdag:13-17

Fredag-lørdag: 10-13

(gælder ikke helligdage)

Lovstoffet:
Hvis du skylder et gebyr på 200 kr. eller mere kan mellemværendet overgå til offentlig inddrivelse, hvilket kan medføre, at der foretages lønindeholdelse. Reglerne om lønindeholdelse findes i Lov om biblioteksvirksomhed §§ 33 og 34 samt i Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed §§ 15-20. Der kan også foretages udpantning. Det fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed § 32.

Har du behov for at få fat i en bestemt medarbejder ved biblioteket kan du finde kontaktoplysninger her