Virksomhedsplan for Morsø Folkebibliotek

Du kan regne med dit bibliotek

Virksomhedsplanen tager afsæt i biblioteks-virkeligheden anno 2024 og giver bud på de næste udviklingsskridt for Morsø Folkebibliotek

Planen afspejler den virkelighed, vi står i. Virkeligheden ændrer sig som bekendt hele tiden – der kommer udfordringer og idéer, som vi må forholde os til. Derfor må planen nødvendigvis være et dynamisk dokument. Kursen skal måske ændres undervejs og andre handlinger end dem, vi planlægger nu, skal måske sættes i gang.