Vi passer på dine data

13.06.18
EU’s Persondataforordning er trådt i kraft. Læs mere om bibliotekets forholdsregler i den forbindelse.

Hvad ved vi om dig, og hvad bruger vi det til?

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmesiden kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.
Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.Hvilke oplysninger har vi brug for, når du er låner på Morsø Folkebibliotek?

Herunder finder du svar på de mest gængse forklaringer på data, vi anvender, når du bruger biblioteket.

Lånernummer
Tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.

CPR-nummer
Henter din adresse fra CPR-registret og opdaterer automatisk, hvis du flytter. Skal bruges til at låne materialer.

Fraværsperiode
En periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer. Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.

Navn
Dit navn, som det står på dit sundhedskort.

Fødselsdato
Bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.

c/o navn og adresse
Aktuel kontaktadresse.

Telefon
Her kan angives flere telefoner, både fastnet og mobil: Det sidste bruges til at sende SMS om reserveringer og afleveringsfrist. Mobil kan ændres via hjemmeside.

E-mail
Bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail kan ændres via hjemmeside.

Blokeret d.
Dato for aktivering af blokering.

Blokeringsårsag
Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er stjålet.

Lånergruppe
Har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.

Tilhørsfilial
Er det sted, du vil hente reserverede materialer. Den kan ændres via hjemmeside.

Kommunenr.
Er din bopælskommune og anvendes til statistik og angiver, om du har ret til at bruge vores netmedier.

Sprog
Dansk eller engelsk. Har betydning for om systemet sender meddelelser ud på dansk eller engelsk.

LånerID
Her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. F.eks. sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret.

Intern note
Kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, hvis et glemt sundhedskort opbevares på biblioteket.

Note til låner
Udskrives på de "opgørelse af mellemværender", der sendes i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.

Udlån
Dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.

Reserveringer
Oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.

Mellemværende
Viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet.

Beskeder
Er en oversigt over afsendte SMS og E-mails.
Al information om lånte materialer fjernes fra beskederne efter 30 dage.

Indmeldelse af børn og unge
Indmeldelse af børn og unge under 18 år foregår på en papirblanket.
Indmeldelsesblanketten opbevares under betryggende forhold på Hovedbiblioteket.
 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til biblioteksleder Søren Knøs Christensen, bibskc@morsoe.dk, tlf. 9970 6006

Du kan også kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Torben Hedegaard Hansen
torben.hedegaard@morsoe.dk 
Tlf. 9970 7083