Bestil-en-bibliotekar

Få god tid sammen med en bibliotekar til at løse dit behov

Har du brug for hjælp?

Informationssøgning til opgaver eller projekter
Uddybende viden om emner inden for arbejde, hobby eller fritidsinteresser mv.

Send en mail til


Christina Ruskjær, bibcru@morsoe.dk

Simon Høgh Meldgaard, bibshm@morsoe.dk