sandemose

sandemose.dk

Adgang
Fri adgang
Aksel Sandemose Selskabet informerer.

 

Aksel Sandemose Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen af Aksel Sandemoses forfatterskab. Selskabet har et tæt samarbejde med den unikke Sandemose-samling på Morsø Folkebibliotek.

På Aksel Sandemose Selskabets hjemmeside sandemose.dk finder du masser af oplysninger, både om Aksel Sandemose og om selskabet.