Turteori

16.01.20
Nyt netmedie, hvor du kan øve dig i teorien inden du skal til teoriprøve.

Morsø Folkebibliotek har fået et nyt netmedie; Turteori. Med dette netmedie kan du nu, hvis du bor i Morsø Kommune og er oprettet som låner på biblioteket øve dig i teoriprøver, og andet materiale så det bliver lettere at bestå køreprøven.

Vi har adgang til følgende:

Kørekort til personbil (B)

Teoriprøver til personbil (B)

Kørekort til motorcykel (A)

Kørekort til lastbil (C)

Teoriprøver til lastbil( C)

Kørekort til bus (D)

Kørekort til vogntog (E)

Kørsel med Taxi

Certifikat til truck

På denne side kan du læse mere om, hvordan du kommer igang