lex.dk

Adgang
Fri adgang
På lex.dk kan du finde artikler skrevet af forskere og eksperter på dansk.

Lex.dk er frit tilgængeligt for alle og er med mere end 1 million brugere og flere end 3 millioner læste artikler om måneden et af Danmarks største sites for forskningsformidling.Slå op i  værker som Trap Danmark, Den Store Danske, Danmarkshistorien m. fl.

På lex.dk finder du opslagsværkerne Den Store Danske og Trap Danmark og en række andre specialværker, der dækker bredt - fra Danmarks oldtid og Danmarkshistorien over Dansk Biografisk Leksikon og Gyldendals Teaterleksikon til Symbolleksikon og Historien om børnelitteratur.

Artiklerne er skrevet af forskere og eksperter på dansk.