Kim Blæsbjerg
Kim Blæsbjerg

Om dette arrangement

Tid
19:30
Pris
60 kr.
Lokalitet
Morsø Folkebibliotek
Støberisalen
Arrangører
Target
For voksne
Arrangementer

Kim Blæsbjerg

19.09.19
Forfatteraften

Kim Blæsbjergs stort anlagte romantrilogi Desertørerne 1-3 tegner et billede af Danmark i perioden 2007 til 2012.
Romanen handler om Mark, hvis opvækst i Lemvig har været præget af vold og misbrug, og velhaverfamilien Kappel Bruhn.
Kim Blæsbjerg fletter personernes historier sammen til fortællinger om familieliv, smerte og sorg, men også lyst og kærlighed.

Kim Blæsbjerg vil fortælle om Desertørerne og inddrage emner som opvæksten i Lemvig, Indre Mission og tavshedskultur i familien, mønsterbryder-komplekser og Forfatterskolen.

Entré: gratis for medlemmer af Morsø Biblioteksforening - 60 kr. for ikke-medlemmer.

Arr.: Morsø Biblioteksforening og Morsø Folkebibliotek.